Margrets miljöarbete

Margrets miljöarbete utgår ifrån att världens resurser är begränsade och att naturens egen förmåga att hantera den belastning på miljön som vi människor orsakar är begränsad.

Vi arbetar dagligen med att minska vår egen miljöpåverkan genom att arbeta enbart med returnerbart emballage, återvinning samt samordnade transporter och resor.

Vi på Margrets vill arbeta med hållbara material och lösningar och stegvis minska vår påverkan på miljön i vår egen verksamhet med våra produkter och via externa leverantörer.
Vår ambition är att göra vad vi kan på kort och lång sikt för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi är ödmjuka inför den utmaning detta innebär och v
årt mål är att arbeta med leverantörer som har ett aktivt miljöarbete.

Ökotex Ökotex1

 

 

Margret Gardinkonfektion AB Adress: Industrigatan 10 511 62 Skene Tel. + 46(0)320 – 209970 Fax + 46(0)320 – 209979 E-post: order@margret-gardin.se

Copyright 2017 Margret Gardin AB. Alla rättigheter förbehålls. Användarvillkor  Integritetspolicy