Anna Wollin
Tjänstledig
Försäljning - Support


Phone: +46(0)320 209972
E-mail: anna.wollin@margret-gardin.seAnna har varit anställd på Margrets sedan 2011, hon
arbetar med support och försäljning i vår grupp för Offentlig miljö och är specialist på arkitektunderlag.
Tidigare har hon arbetat med samma uppgifter inom köksbranschen.
Scan this QR Code to immediately add
the contact to your phonebook: